Kom ud over rampen med din præsentation

Online undervisning

Du kan trygt følge faget hjemmefra.
- Faget overgår midlertidigt til digital undervisning i forbindelse med COVID-19.

Hvis corona-situationen ændrer sig, vil det også være muligt at gennemføre den resterende del af undervisningen med fysisk tilstedeværelse. Vi følger Uddannelses- og forskningsministerets anvisninger løbende.

Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling.

God planlægning er afgørende for en succesfuld præsentation.

I dette fag lærer du at præsentere dit oplæg, så du på én gang fanger din tilhører og samtidig får sagt det, du har planlagt - uden at lade nervøsiteten styre præsentationen.

Du får prøvet dig selv af foran et mindre publikum og får feedback, der kan hjælpe dig til at blive mere opmærksom på din egen personlige kommunikation og gennemslagskraft.

Du arbejder selvstændigt med opbygning af din præsentation, så den matcher din målgruppe, dit emne og dine hovedpointer. Du får også indblik i, hvordan du bruger av-midler på en effektiv måde.

Når du præsenterer, er det vigtigt, at du brænder igennem, så dine budskaber når ud til dit publikum. Vi opøver gennemslagskraft og kigger bl.a. på retorik, kropssprog og stemmeføring, nervøsitet, troværdighed og tilstedeværelse.

Du bliver bedre til at præsentere, når du evaluerer på dine præsentationer. I faget får du også idéer til, hvordan du kan lave evalueringer af dine præsentationer både mundtligt og skriftligt. 

Indhold i faget:

  • Kommunikationsteori
  • Planlægning
  • Præsentationsteknikker
  • Personlig gennemslagskraft
  • Kommunikativ branding
  • Hjælpemidler
  • Stemmeføring og kropssprog
  • Feedback

Målgruppe

Faget er for alle, som vil styrke deres personlige gennemslagskraft. Du skal måske lave professionelle præsentationer for kollegaer eller kunder, eller du arbejder måske som konsulent og skal holde oplæg for større eller mindre faggrupper. 

Niveau

Faget er en del af akademiuddannelsen i kommunikation og formidling.

En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et Indledende kursus før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Vi gør opmærksom på, at  faget afsluttes med et skriftligt projekt og en mundtlig eksamen.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning. Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

Tag en hel akademiuddannelse (AU)

Du kan tage en hel akademiuddannelse på typisk 2-3 år, enten på daghold eller aftenhold eller en kombination.

Du kan også sammensætte din uddannelse på tværs af retningerne. Se mere om den fleksible akademiuddannelse her

Læs mere om akademiuddannelsen i kommunikation og formidling.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Daghold:
2 uger inden studiestart.

Aftenhold:
Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag.

Kun hold med ledige pladser vises på hjemmesiden.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.