Faget Eksport og internationalisering giver dig en forståelse for eksportsalgets praktiske elementer. Du får kompetence til selvstændigt at agere i forhold til en virksomheds internationalisering og salg til internationale kunder

  Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i Salg og markedsføring - specielt til dig, der ønsker en eksportprofil.

Faget Eksport og internationalisering styrker dine evner til at tilrettelægge og gennemføre eksportsalget på især det taktiske og operationelle niveau. Desuden får du kendskab til værdien af netværk samt forskellige offentlige organisationers interesser i den internationale samhandel samt national eksportstøtteordninger.

Indhold i faget:

 • Eksportparathed, eksportmotiver og eksportbarrierer
 • Den overordnede eksportstrategi og go-to market strategier
 • Eksportformer
 • Den internationale værdikæde
 • Valg og prioritering af eksportmarkeder
 • Vurdering af målgruppe og identifikation af internationale kunder
 • Eksport gennem agenter og distributører samt etablering af datterselskaber
 • Risikostyring i eksportarbejdet
 • Internationale salgs- og leveringsbetingelser og samhandelskontrakter
 • Eksportsalgets planlægning og opfølgning
 • International parametertilpasning
 • Intern organisering af eksportsalget
 • Eksportsælgeren og dennes rolle
 • Eksportnetværk, støtteordninger og klynger
 • Internationale samhandelsorganisationer
 • Metode: rapportskrivning

Målgruppe

Faget er for dig, der til dagligt arbejder med virksomhedens internationale salg og eksport og ønsker praktiske teknikker og værktøjer til at skabe overblik over og prioritering af de mange muligheder, der findes.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.