Akademiuddannelsen i Retail styrker både dine personlige og faglige kompetencer til at drive forretning og lede medarbejdere.

Akademiuddannelsen i Retail er for både ledere, mellemledere og medarbejdere på kædekontorer, og er en attraktiv uddannelse for dig, der vil udvikle dig som leder i detailhandlen. 
På akademiuddannelsen i Retail arbejder vi konceptstyring, salg og indkøb til butiksoptimering, kommunikation og det personlige lederskab. driftsoptimering, indkøb, salg- og situationsbestemt ledelse inden for detailområdet. I alle fag er der fokus på detailvirksomhedens arbejdsområde.

Akademiuddannelsen i Retail ruster dig til at arbejde målrettet med konceptstyring og ledelse inden for detailområdet. Du får redskaber til at analysere målgrupper og markedsudvikling i en branche, som er præget af hård konkurrence. Men du bliver også klædt på til at tage ansvar for ledelsesopgaver som kommunikation og coaching.

Uddannelsen giver dig følgende kompetencer  

Med en akademiuddannelse i Retail kan du udvikler, fortolker og formidler virksomhedens mål og strategier samt at skabe værdi for kunderne, som i sidste ende skaber bedre resultater på butikkens bundlinje.

Efter endt uddannelse kan du:

  • arbejde med virksomhedens tværgående problemstillinger og opstille konkrete handle- og løsningsforslag
  • anvende relevant teori og modeller på praktiske og konkrete arbejdsopgaver i detailhandlen
  • sikre din strategi ved hjælp af redskaber som konceptstyring og god ledelse
  • uddannelsen giver - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx Diplom i Ledelse.