På faget Butiksøkonomi bliver du kvalificeret til at driftsoptimere i butikken og lave økonomiske handleplaner for at optimere driften i detailhandlen 

  Faget er et valgfag på Akademiudannelse Retail.

Formålet med faget butiksøkonomi er at kvalificere dig til at opnå en helhedsopfattelse af de centrale butiksøkonomiske problemstillinger.

På baggrund af viden, økonomiske analyser og løsningsmetoder lærer du at forstå og anvende de centrale økonomiske problemstillinger til driftsoptimering i butikken. Efterfølgende vil du kunne analysere og anvende butiksnøgletal til driftsoptimering. Faget har fokus på butikkens økonomiske nøgletal, butiksanalyser og driftsoptimering, butikkens ressourcestyring samt butikkens økonomiske handlingsplaner.

Indhold i faget:

  • Butikkens økonomiske nøgletal
  • Butiksanalyser og driftsoptimering
  • Butikkens ressourcestyring
  • Butikkens økonomiske handlingsplaner

Målgruppe

Faget er for dig, der vil klædes bedre på til at kunne vurdere den økonomiske driftsudvikling for en butik og at udarbejde butiksøkonomiske handlingsplaner til at optimere varesalg, avance, løn, omkostninger og lager.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.