Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med eller gerne vil arbejde med salg, markedsføring, import og/eller eksport

Flere og flere virksomheder konkurrerer på det globale marked. Derfor er der stor efterspørgsel på medarbejdere, der kan håndtere markedsføring af produkter og serviceydelser både nationalt og internationalt.

Med en akademiuddannelse i Salg og markedsføring bliver du klogere på virksomhedens strategiske situation og planlægning, og du lærer at analysere, planlægge og gennemføre forskellige salgs- og markedsføringsaktiviteter.

Uddannelsen har sit udspring i virksomhedens behov for systematisk at indsamle tendenser på markedet og stimulere kundernes efterspørgsel. Du får viden om både B2B og B2C markederne, samt indblik i de aktuelle udviklingstendenser på området.