Bliv klogere på sundhed, pædagogik og forvaltning

Med en akademiuddannelse i Sundhedspraksis bliver du i stand til, på et højt niveau, at yde omsorg, reflektere og handle med udgangspunkt i både borgerens, de pårørendes og dine samarbejdsparteneres situation, muligheder og behov.

Du vil arbejde med tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsopgaver inden for social- og sundhedsområdet, og du vil opnå stærke kompetencer inden for generelle og specialiserede funktioner på områderne sundhed, pædagogik og forvaltning. 

Uddannelsen bidrager ikke alene til udvikling af din selvstændighed og dine samarbejdsevner, men også til dine evner til at skabe fornyelse inden for dit fagområde.

En uddannelse, som giver muligheder

Med en akademiuddannelse i Sundhedspraksis kan du bestride funktioner på specialist- eller mellemlederniveau inden for social- og sundhedsområdet samt på det pædagogiske område.

Du kan samtidig arbejde professionelt og selvstændigt i kontakten med borgerne og den offentlige administration.

Smart Academy udbyder uddannelsen i samarbejde med UC Syd, Social- og Sundhedsskolen Syd, Fredericia - Vejle - Horsens og Social- og Sundhedsskolen Syd.