Dette fag har fokus på udfordringer og dilemmaer i en multikompleks social- og sundhedsfaglig praksis, hvor pleje og omsorg for borgere med f.eks. flere konkurrerende lidelser, kulturelle mønstre og misbrug kræver specialiseret viden, erfaringer og kompetencer.

Du får kompetencer til at vurdere og håndtere multikomplekse problemstillinger, så du kan hjælpe med at styrke borgerens mestringsevne og handlekompetence.

På faget lærer du om:

  • Begreberne multisygdom og komorbiditet
  • Indsigt i og forståelse for betydningen af strukturerede observationer
  • Teorier og metoder relateret til understøttelse af borgerens håndtering af multisygdom
  • Udvikling af professionelle handlekompetencer relateret til multikompleks praksis
  • Paradokser og dilemmaer i multikompleks praksis.

Faget udbydes som valgfag på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis.