Innovation er ofte forbundet med optimering, vækst og udvikling, men kan samtidig være en vanskelig og uhåndgribelig størrelse

For hvornår ved man, at en ny idé er en god idé, og hvordan får man evnen til at føre den gode idé ud i livet? Og hvornår ved man, om det er tid til at optimere produktionen, at implementere nye systemer og være idéskabende og innovativ?

Her opnår du færdigheder til at kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser inden for innovation, produktudvikling og produktion, samt at kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i virksomheden.

Du kan vælge imellem to uddannelsesretninger:

Innovation

Nytænkning – ideer – og evnen til at realisere dem!

Innovation er ofte nøglen til vækst og organisationsudvikling – men det kan være en svær disciplin at gøre sine første erfaringer med. Du lærer hvordan man vurderer hvilke ideer, der bør føres ud i praksis og hvordan ideerne implementeres.

Produktion

Optimering af virksomhedens kvalitet og produktion!

Lær hvordan man sikrer, at virksomhedens kvalitet og produktion optimeres, både i form af den interne håndtering og brug af forskellige systemer.

Dette er blot et lille udpluk af­ mange spørgsmål, som du bliver meget klogere på med en akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion.