Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion styrker din karriere inden for produktionsoptimering og innovative processer. Lær at analysere, planlægge og vurdere hvornår og hvordan nye idéer, systemer og metoder skal implementeres i produktionen for at sikre en fortsat innovativ produktudvikling.

Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion er til dig, der allerede har en god faglig uddannelse, men ønsker at bygge videre og hold dine kompetencer skarpe, så du står stærkere i din karriere.
På akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion opnår du færdigheder til at kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser inden for innovation, produktudvikling og produktion, samt at kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i virksomheden.

Du kan vælge imellem to uddannelsesretninger:

  1. Innovation
    Nytænkning – ideer – og evnen til at realisere dem!
    Innovation er ofte nøglen til vækst og organisationsudvikling – men det kan være en svær disciplin at gøre sine første erfaringer med. Du lærer hvordan man vurderer hvilke ideer, der bør føres ud i praksis og hvordan ideerne implementeres.

  2. Produktion
    Optimering af virksomhedens kvalitet og produktion!
    Lær hvordan man sikrer, at virksomhedens kvalitet og produktion optimeres, både i form af den interne håndtering og brug af forskellige systemer.