Vil du arbejde med at sikre arbejdsmiljø og sikkerhedsstandarder, men mangler de faglige og metodemæssige kvalifikationer? Så er faget arbejdsmiljø lige noget for dig.

  Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i Ledelse.

En indsats for at fremme trivsel på arbejdspladsen er udtryk for en ansvarlig virksomhedsstrategi, der ud over at forebygge sygdomme, ulykker og stress, kan bidrage til at øge de ansattes trivsel og sundhedstilstand – og dermed produktivitet. 
Akademifaget Arbejdsmiljø er funderet i arbejdsmiljøreguleringen i Danmark og metoder til arbejdsmiljøvurderinger, men vi har primært fokus på den praktiske anvendelse og integration af konkrete redskaber, som du, som deltager kan benytte med det samme.

Indhold i faget:

I dette fag lærer du at tage professionel del i virksomhedens arbejdsmiljø, bl.a. arbejdspladsvurdering og risikovurdering. Du lærer om sikker- hedskultur og ulykkesforebyggelse samt metoder til måling og forebyggelse af det psykiske arbejdsmiljø.

  • Arbejdsmiljøreguleringen i Danmark
  • Arbejdspladsvurdering, regler og metoder
  • Sikkerhedskultur og ulykkesforebyggelsesmetoder
  • Psykisk arbejdsmiljø i forhold til faktorer, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø
  • Metoder til måling og forebyggelse af det psykiske arbejdsmiljø

Målgruppe

Faget arbejdsmiljø er for dig, der er arbejdsmiljørepræsentanter eller leder, og ønsker nye kompetencer inden for arbejdsmiljø og fremmelse af et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.