Bygge- og anlægsbranchen har brug for dygtige ledere med stærke lederkompetencer. God ledelse forplanter sig i hele virksomheden og giver mærkbar forskel på både effektivitet og bundlinje.

Byggeriets Lederuddannelse giver ledere i bygge- og anlægsbranchen en praksisnær lederuddannelse, som giver kompetencer til at varetage lederopgaver og skabe vækst, indtjening og udvikling i et marked som er i konstant forandring.

Du vil fra første undervisningsdag opleve, at du kan bruge din nye viden i dit daglige arbejde og du vil møde undervisere, som alle har kendskab til og erfaringer med ledelse i byggebranchen.

Byggeriets lederuddannelse gennemføres i et samarbejde mellem Dansk Byggeri, Københavns Erhvervsakademi (KEA) og Smart Academy i Kolding.

Du lærer om

 • Personligt og efffektivt lederskab
 • Kommunikation og motivation af virksomhedens medarbejdere
 • Projektledelse og hvordan du arbejder med projekter i praksis
 • Organisation, kultur og arbejdspsykologi
 • Strategisk ledelse og hvordan du arbejder med strategisk ledelse i dagligdagen.

Målgruppe

Byggelederuddannelsen er målrettet dig som leder eller kommende leder med praktisk erfaring, som gerne vil udvikle dine lederkompetencer. Du vil således deltage på en uddannelse, hvor du også kan få sparring og input fra andre byggeledere.  

Uddannelsens opbygning er tilpasset dig som byggeleder

Byggeriets Lederuddannelse er bygget op som et deltidsstudium på i alt to år fordelt på fire fagmoduler. Hvert modul består af 8 intensive undervisningsdage og afsluttende eksamen.

Det betyder, at du kan passe dit daglige arbejde, mens du gennemfører uddannelsen.

Modul 1: Ledelse i praksis 

 • Lederstile og lederroller
 • Motivation
 • Situationsbestemt ledelse
 • Kommunikation og konflikthåndtering 

Modul 2: Projektledelse

 • Projektlederens rolle og opgaver
 • Projektledelsesværktøjer
 • Entreprise og byggejura
 • Kommunikationsstrategier og planer
 • Projektstyring og opfølgning

Modul 3: Organisation og arbejdspsykologi

 • Organisations- og virksomhedsstruktur
 • Overenskomst
 • Kultur
 • Arbejdspsykologi
 • Motivation og trivsel
 • Team og teamsamarbejde

Modul 4: Det strategiske lederskab

 • Strategisk analyse, udvikling og implementering
 • Forandringsprocesser og forandringsledelse
 • Personligt lederskab i forbindelse med strategiprocessen
 • Organisationens kultur, vision, mission og værdier

Niveau

Byggeriets Lederuddannelse er en del af Akademiuddannelsen i Ledelse. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse.

Ansøgningsfrist

2 uger inden studiestart. Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.