På faget Boligfinansiering og -rådgivning lærer du, at håndtere de problemstillinger, der knytter sig til rådgivning i forbindelse med omsætning og finansiering af fast ejendom

  Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.

Faget boligfinansiering og -rådgivning gør dig i stand til at redegøre for de problemstillinger, der præger boligmarkedet.

Du bliver samtidig i stand til at identificere de relevante finansielle og juridiske problemstillinger, der knytter sig til rådgivning i forbindelse med omsætning (køb og salg) og finansiering af fast ejendom. Derudover lærer du at opstille konkrete forslag til løsning af de givne problemstillinger med udgangspunkt i kundens profil/situation.

Indhold i faget:

 • Professionsansvar – herunder god skik og regler
 • Lov om omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelsesloven, erhvervelsesloven samt energimærkeloven – med dertil hørende bekendtgørelser
 • Ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer og den dertil knyttede ejendomsjura
 • Ejerboligtyper, dvs. en- og tofamiliehuse, fritidshuse og ejerlejligheder
 • Garantityper inden for boligfinansiering
 • Skatteregler i ejertid og ved salg
 • Finansiering af boliger
 • Om- og tilbygning
 • Skattemæssige konsekvenser ved forældrekøb og udlejning af sommerhuse
 • Tvangsauktion, dens juridiske forløb og økonomiske konsekvenser for ejer og køber
 • Lejeret, herunder opsigelse af lejemål i ejerboliger i forbindelse med salg
 • Ekspeditionsmæssige og rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med berigtigelse og køberrådgivning

Målgruppe

Faget er for dig, der ønsker viden om den lovgivning, der regulerer boligmarkedet, og at blive i stand til at yde en kompetent og etisk forsvarlig rådgivning og ekspedition inden for bolighandel.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.