På faget Samfundsøkonomi får du viden om centrale økonomiske sammenhænge og lær at anvende enkle økonomiske modeller, for den enkelte enhed og for samfundet som helhed i en markedsøkonomi

  Faget er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.

Faget samfundsøkonomi giver dig viden om centrale økonomiske sammenhænge, herunder enkle økonomiske modeller, for den enkelte enhed og for samfundet som helhed i en markedsøkonomi.

Derudover får du færdigheder i at beskrive struktur og udvikling i den danske og internationale økonomi, ligesom du bliver i stand til at kunne afgrænse og problematisere en samfundsøkonomisk problemstilling og anvende relevante faglige metoder til analysen heraf.

Du lærer at kunne anvende kendskabet til teoretisk og beskrivende økonomi på danske og internationale økonomiske forhold for at underbygge kvalificeret finansiel rådgivning.

Indhold i faget:

 • Mikroøkonomiens grundbegreber
 • Teorier og faktorer bag beslutninger om efterspørgsel og udbud
 • Prisdannelse og markedseffektivitet
 • Markedseffektivitet på et frit marked
 • Mikroøkonomiske indgreb
 • Demografi og befolkningsudviklingens betydning for samfundsøkonomien
 • Klassiske og nyere handelsteorier
 • Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering
 • Nationalregnskabets opbygning; makroøkonomiske nøgletal
 • Modeller til analyse af nationalindkomst mv.
 • Kapitalmarkeder
 • Rentedannelse og -struktur
 • Valutakursdannelse
 • Samfundsøkonomi - mål og politikker

Målgruppe

Faget er for dig, der ønsker viden om centrale økonomiske sammenhænge i samfundet. 

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.