Sammensæt din egen akademiuddannelse

Du kan sammensætte din individuelle akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. På den måde kan du skabe en fleksibel akademiuddannelse, som er skræddersyet til dine personlige ønsker og jobmål. 

Den Fleksibel akademiuddannelse giver dig mulighed for, at sammensætte moduler fra forskellige akademiuddannelser. Du kan kombinere akademimoduler fra forskellige fagområder, således de matcher dine ønsker til kompetenceopbygning.

Mulighederne er talrige og valget er dit. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Du kan gennemføre uddannelsen som deltidsstuderende over flere år, dog maks. 6 år. På den måde kan du nemmere forene videreuddannelse, familieliv og karriere. 

En personlig uddannelsesplan 

For at blive optaget på Fleksibel Akademiuddannelse skal du have udarbejdet en personlig uddannelsesplan i samarbejde med os hos Smart Academy. Uddannelsesplanen indeholder en beskrivelse af dit fulde uddannelsesforløb med de moduler, du ønsker, dit adgangsgrundlag m.m. Planen skal være klar, inden du starter på dit afgangsprojekt, men vi anbefaler, at du får lavet din plan så tidligt som muligt i dit uddannelsesforløb. 

Hent skema til din personlige uddannelsesplan
I planen skriver du de enkelte moduler samt afgangsprojektet. Du kan først gå i gang med dit afgangsprojekt, når uddannelsesplanen er godkendt af en studievejleder.
Uddannelsens titel bliver ”Fleksibel akademiuddannelse” efterfulgt af betegnelsen for det faglige område du fordyber dig i. Du får ligeledes hjælp af studievejlederen til at udforme titlen som skrives i uddannelsesplanen.