Akademiuddannelsen i HR styrker dine lederevner, og giver dig en lang række værktøjer, så du effektivt kan bidrage til at understøtte virksomhedens strategi og skabe en kultur med fokus på de ansatte og deres trivsel.

Akademiuddannelsen i HR er attraktiv for dig der er god til mennesker, og ser en virksomheds ansatte som dens vigtigste ressource.
På Akademiuddannelsen i HR får redskaberne til at servicere og understøtte ledelsen, så HR bidrager til at skabe engagerede medarbejdere, der arbejder effektivt og målrettet for forretningen. Uddannelsen giver et praktisk grundlag for at arbejde med human ressources, og den kvalificerer dig til at varetage HR-funktionen på et strategisk og udviklingsorienteret niveau. 

Dygtige, loyale ledere og medarbejdere er virksomhedens vigtigste aktiv, og det betaler sig at investere i dem. Medarbejdernes trivsel kan ofte aflæses direkte på bundlinjen. Derfor er en virksomhed med fokus på de ansatte som regel også en effektiv virksomhed.
Uddannelsen henvender sig til chefer, medarbejdere, specialister og konsulenter inden for human resources.

Uddannelsen foregår online, hvorfor studiet er så fleksibelt, at du kan tilrettelægge din videreuddannelse så det passer bedst ind i din hverdag.