På faget Den strategiske HR-funktion får du en forståelse for HR-funktionens rolle i virksomheden og for din egen nuværende eller kommende HR-praksis.

  Faget er et obligatorisk fag på Akademiudannelse Human Resource.

Vil du gerne deltage aktivt i din virksomheds HR-aktiviteter på et kvalificeret grundlag? Så er faget Den strategiske HR-funktion oplagt. 
Den strategiske HR-funktion giver dig overblik over Human Resource-begrebet. Derudover får du styrket dine forudsætninger for at påtage dig HR-opgaver i din virksomhed.

Indhold i faget:

  • hvad human resource management er og indebærer
  • udbredte teorier og modeller inden for HR-området
  • styrkelse af din konkrete virksomhedsforståelse
  • værktøjer til at definere en konkret HR-strategi, der kan fungere i praksis i din virksomhed
  • værktøjer til at måle nytteværdien af HR-indsatsen
  • viden, der styrker dig i de forskellige roller, som HR-arbejde indebærer

Målgruppe

Den strategiske HR-funktion er relevant for dig, der i dit nuværende eller kommende arbejde skal varetage HR-opgaver i din virksomhed på en måde, der er afstemt med virksomhedens og medarbejdernes behov.  Uddannelsen tages online, hvorfor studiet er så fleksibelt at du kan tilrettelægge din videreuddannelse så det passer bedst ind i din hverdag. 
Den online undervisning foregår i samarbejde med SmartLearning.