På faget HRs servicering af linjeledelse lærer du, at skabe synlige resultater med samtalen i redskab.

  Faget er et valgfag på Akademiudannelse Human Resource.

Faget HRs servicering af linjeledelse har til formål at udstyre dig med en bedre forståelse samt metoder og værktøjer, som er nyttige i forbindelse med rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere, så du i højere grad kan understøtte ledelsen med relevante HR-værktøjer.

Du lærer, at vurdere og håndtere din virksomheds behov for HR-mæssig assistance og at rådgive ledelsen om bedst udnyttelse af kompetenceudvikling og karriereudvikling til sikring af personalet som en af virksomhedens mest værdiskabende ressourcer.

Indhold i faget:

  • Personalepolitikker og -administration
  • Rekrutteringsprocessen – fra tiltrækning til ansættelse
  • Udvikling og fastholdelse af medarbejdere, herunder også hvilken effekt arbejdsmiljø, motivation, kommunikation og ledelse har
  • Afvikling af medarbejdere

Målgruppe

HR’s servicering af linjeledelsen er relevant for dig, der er nyere i HR-faget, arbejder med HR-relaterede opgaver eller ønsker en fremtidig karriere indenfor HR-området, og som ønsker konkrete værktøjer og ny faglig viden, du kan bruge direkte i dit daglige arbejde.


Uddannelsen tages online, hvorfor studiet er så fleksibelt at du kan tilrettelægge din videreuddannelse så det passer bedst ind i din hverdag. 
Den online undervisning foregår i samarbejde med SmartLearning.