På faget Organisationsudvikling i HR-perspektiv lærer du, at arbejde konstruktivt med forandring af organisationer i et HR-perspektiv

  Faget er et obligatorisk fag på Akademiudannelse Human Resource.

På faget Organisationsudvikling i HR-perspektiv får du værktøjer til aktivt, at bidrage til din virksomheds organisationsudvikling. Du lærer, at analysere din virksomheds organisationsudviklings-behov og stille en organisations diagnose og danne dig et overblik over både muligheder og begrænsninger for HR-mæssige tiltag i forbindelse med virksomhedens organisationsudvikling.

Indhold i faget: 

  • organisationsstrukturer, organisationsdesign og organisationsmodeller
  • ledelsesformer og -stile
  • organisationsudvikling med HR som det centrale element
  • hvordan du præsenterer relevante handlingsforslag overfor organisationens samarbejdspartnere, med HR i fokus

Målgruppe

Faget er særligt relevant for dig, der gerne vil arbejde med processerne vedrørende organisationsudvikling og forandringer, og derved være med til at sikre en succesfuld udviklingsproces i virksomheden.


Uddannelsen tages online, hvorfor studiet er så fleksibelt at du kan tilrettelægge din videreuddannelse så det passer bedst ind i din hverdag. 
Den online undervisning foregår i samarbejde med SmartLearning.