På faget Strategisk kompetenceudvikling lærer du, at planlægge et strategisk målrettet løft af kompetencer

  Faget er et obligatorisk fag på Akademiudannelse Human Resource.

På Strategisk kompetenceudvikling bliver du introduceret for en række voksenpædagogiske begreber, og hvordan du bruger dem aktivt i dit arbejde med komptenceudvikling.
Du lærer, at analysere kompetenceudviklingsbehov, opstille rammer for kompetenceudviklingsprocesser, måle effekten af kompetenceudvikling, for derved at sikre en fortsat udvikling samt at arbejde målrettet med strategisk kompetenceudvikling i overensstemmelse med virksomhedens behov.

Indhold i faget:

  • værktøjer, der kan bruges til kompetenceudvikling i din virksomhed
  • hvad der virker (og ikke virker), når der skal skabes ny læring i virksomheden
  • idéer til, hvordan du kan skabe læring på jobbet – effektivt og billigt
  • værktøjer til effektsikring og måling af kompetenceudvikling
  • dine kvalifikationer, så du kan gennemføre kompetenceudvikling

Målgruppe

Faget er oplagt for dig, der vil være med til at iværksætte de rette kompetenceudviklingsaktiviteter, der kan hjælpe medarbejdere og virksomheder til at nå deres mål.


Uddannelsen tages online, hvorfor studiet er så fleksibelt at du kan tilrettelægge din videreuddannelse så det passer bedst ind i din hverdag. 
Den online undervisning foregår i samarbejde med SmartLearning.