Akademiuddannelsen i Innovation og Iværksætteri er en fleksibel akademiuddannelse, vi har
sammensat specielt til dig, der enten vil starte din egen virksomhed, eller vil blive skarpere på
at arbejde innovativt og kreativt. Lær at udforske, udvikle, planlægge og eksekvere på ideer,
hvadenten det drejer sig om et produkt, service eller strategi.

Uddannelsen giver dig følgende kompetencer  

På akademiuddannelsen i Innovation og Iværksætteri udvikler du kompetencer som gør dig i
stand til at arbejde med en idé fra den spæde start til den er færdigudviklet, og du kommer
også til at arbejde med den forretningsmæssige udvikling af ideen.


Derudover lærer du at markedsføre og kommunikere online, som er en essentiel del af
forretningsudvikling i dag.


Du lærer ydermere at tænke bæredygtighed ind i dine ideer og arbejdsprocesser, og endelig
udvikler du dine kompetencer inden for præsentation og salg.
Alle disse kompetencer er nødvendige, hvis man vil lykkes med at skabe, udvikle og lancere
ideer, hvad enten det er i egen virksomhed, eller for en virksomhed.

Vi har sammensat uddannelsen med følgende fag:

Deltagerprofil

Innovation og iværksætteri er ikke kun for dem, der drømmer om at starte deres egen
virksomhed. Mange etablerede virksomheder efterspørger medarbejdere med et entreprenant
og kreativt mindset, og det er præcis hvad du udvikler, når du vælger uddannelsen i
innovation og iværksætteri.


Uddannelsen er for dig, der ønsker at starte deres egen virksomhed, og for dig, der gerne vil
arbejde mere kreativt og med udviklingsorienterede opgaver og projekter.