Skab overblik og udvid dine kompetencer inden for økonomi og ressourcestyring med akademiuddannelsen (AU) i Økonomi og ressourcestyring.

Akademiuddannelsen (AU) i Økonomi og ressourcestyring styrker dine økonomiske kompetencer og sikrer, at din virksomhed altid har de rette økonomiske ressourcer. Lær at analysere, planlægge og gennemføre løsninger i forhold til økonomi og ressourcestyring både nationalt og internationalt.

Bliv en vigtig medspiller i virksomheden

Med en akademiuddannelse (au) i økonomi og ressourcestyring bliver du kvalificeret til selvstændigt at kunne varetage virksomhedens arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører økonomi og ressourcestyring i handels-, produktions-, og servicevirksomheder såvel nationalt som internationalt. Økonomi au sikrer du dig de helt rigtige redskaber til at sikre virksomhedens finansielle situation, og din egen karriere.

Uddannelsens indhold

Gennem uddannelsen får du via de enkelte økonomifag nye redskaber, så du er en vigtig medspiller, når virksomheden skal have overblik over økonomien, vurdere investeringers lønsomhed og udarbejde budgetter.
Du lærer for eksempel at analysere rentabilitet og indtjeningsevne. Derudover vil du kunne foretage de økonomiske beregninger og analyser, der er forudsætningen for at afdække virksomhedens forretningsmuligheder, nu og i fremtiden.

Efter endt uddannelse kan du;
  • vurdere virksomheders årsregnskab
  • analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for økonomi- og ressourcestyring
  • udarbejde budgetter og efterfølgende gennemføre budgetkontrol

Efterfølgende har du mulighed for at læse videre på en Diplomuddannelse i økonomi og regnskab, og derefter en Master.

Deltagerprofil

AU i Økonomi og ressourcestyring er især rettet mod dig, der har en relevant økonomisk baggrund og for eksempel allerede arbejder som controller, analytiker eller konsulent. Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder den betingelse, så kontakt os.