Sydjylland kan se frem til endnu stærkere tilbud om efteruddannelse af medarbejderne. 

Pressemeddelelse d. 15. juni 2020

UC SYD og Erhvervsakademi Sydvest (Smart Academy) indgår et nyt uddannelsessamarbejde 

UC SYD og Erhvervsakademi Sydvest (Smart Academy) indgår et samarbejde om flere uddannelser til medarbejderne i områdets virksomheder.
For at bidrage til at sikre fortsat vækst vil områdets to store udbydere af efteruddannelse – UC SYD med campusser i Esbjerg, Kolding, Haderslev og Aabenraa og EASV i Esbjerg og Sønderborg – indlede et forpligtende samarbejde om stærke tilbud til områdets virksomheder og organisationer.

Samarbejdet drejer sig i første omgang om efter- og videreuddannelser, det vil sige de VVU, akademi-, diplom- og MBA-uddannelser, som de to institutioner udbyder. Der er tale om et forpligtende samarbejde, som betyder, at UC SYD og EASV kan tilbyde et mere komplet sæt af kompetencer til både det private erhvervsliv og det offentlige.

– Udbuddet af uddannelser på de to institutioner supplerer hinanden godt. EASV er stærke på uddannelser til erhvervslivet, og på UC SYD har vi ekspertise i lederuddannelser til den offentlige sektor. Med en fælles indsats kan vi løfte kvaliteten af efteruddannelse på flere områder i Sydjylland, siger Jens Juulsgaard Larsen, videreuddannelseschef på UC SYD.

Fremtidens kompetencer Sydjylland

-Samarbejdsaftalen med UC Syd er ikke bare en vigtig milepæl for os på EASV og vores hovedby Esbjerg, men for hele det sydjyske område generelt. Fremover bliver det lettere for både den enkelte medarbejder og virksomhederne – uanset om de er private eller offentlige – at sikre sig de kompetencer, der bliver behov for i fremtiden. Simpelthen fordi vi i et samarbejde kommer til at tilbyde langt flere uddannelsesmuligheder, end vi kunne hver for sig, supplerer Henrik Larsen, rektor på EASV, og fortsætter:

– EASV kan f.eks. bidrage med kompetencer til moduler af mere teknisk og merkantil karakter i Diplomuddannelsen i ledelse, som UC SYD har udbudsretten til, og tilsvarende kan UC SYD levere ekspertise til Akademiuddannelsen i ledelse, hvor EASV har udbudsretten – f.eks. hvor det drejer sig om den offentlige sektor.

– I en fælles indsats vil vi skabe endnu bedre uddannelser og ramme endnu flere niveauer i både erhvervsvirksomheder og i den offentlige sektor. Vi vil udveksle kompetencer og komplementere hinandens uddannelser, i første omgang lederuddannelser.


Men også andre uddannelser, som de to institutioner hver især har udbudsret på, kan blive inddraget – og også andre former for samarbejde kan komme på tale – projektansøgninger, udviklingsforløb og brug af hinandens lokaler.

– Samarbejdet og de konkrete initiativer i det understreger, hvad vi som uddannelsesinstitutioner er sat i verden for, nemlig at sikre aftagerne inden for det offentlige og private i vores del af Danmark den bedst mulige og mest kvalificerede arbejdskraft. Samarbejdet vil føre til vigtige synergieffekter, det er godt for Esbjerg og det er godt for vores område understreger Jens Juulsgaard Larsen.