Find en uddannelse eller et fag / kursus der passer til din karriere.

Efteruddannelse i kommunikation: Skriv effektivt

Vil du være knivskarp til at skrive og formidle tekst og billeder. Med en efteruddannelse kan du mens du er i job, blive skarp til at afkode hvordan du tilpasser din kommunikation til dine modtagere. Mediebilledet er i rivende udvikling, og i dag arbejdes der lige så meget med digitale og sociale medier som aviser, magasiner og andre af de mere klassiske nyhedskanaler. Hos Smart Academy kan du få styrket dine kommunkative kompetencer, hvor du har behovet.

Vi udbyder mange efteruddannelsesmuligheder inden for Kommunikation på både akademi og diplomniveau, og alle med omdrejningspunktet om dig som medarbejder i branchen. Vores målsætning er at levere læring og udvikling på alle niveauer.

Vil du opdatere dine kompetencer eller lære noget helt nyt, så finde din næste kommunikationsuddannelse her.

Med efteruddannelse i kommunikation kan du

Med efteruddannelse kan du være med til at sikre, at virksomheden kommunikerer effektivt og professionelt – både internt og eksternt. En videregående uddannelse inden for kommunikation giver dig en teoretisk og praktisk viden om, hvordan du udvikler og planlægger kommunikationsopgaver og løser praktiske formidlingsopgaver.

På vores kommunikationsuddannelser arbejder du med relevante løsningsmodeller og du får udvidet din viden om kommunikation i relation til alle organisationers kommunikationsopgaver.

Din kompetencegivende efteruddannelse i kommunikation

Med efteruddannelse i kommunikation bygger du oven på din praktiske erfaring, så du får ny teoretisk viden, mens du er i job. I undervisningen arbejder du med egne cases i en brancherettet undervisningsform, der giver den rette balance mellem teori og praksis.

Få papir på dine kompetencer. Alle vores efteruddannelser i kommunikation er kompetencegivende, og giver dig mulighed for at bygge videre på din karriere. Vores akadmeiuddannelser giver adgang til en diplomuddannelse, som er på niveau med en bacheloruddannelse. Hvis du vil bygge videre på din diplomuddannelse, er næste skridt en master- eller kandidatuddannelse. 

Som virksomhed får du en medarbejder, der efter hvert fagmodul / kommuniktionskursus kommer hjem med frisk inspiration, der omsættes til værdi for virksomheden.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Hos Smart Academy kan du tage en videregående uddannelse ved siden af dit job og få nye kompetencer, du kan benytte med det samme. Vores uddannelser foregår sideløbende med dit job, og derfor har vi stort fokus på den praktiske anvendelse og integration af konkrete redskaber, som du, som deltager kan benytte med det samme i dit job.

Både akademiuddannelserne og diplomuddannelserne i kommunikation er deltidsuddannelser. Du kan tage hele uddannelsen, eller du kan vælge de enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb.

Læs mere om opbygningen under den enkelte uddannelse.

Find en uddannelse, der matcher dine ønsker og behov.

Du kan vælge at tage en hel uddannelse, et enkelt fagmodul eller et kursus.