Akademiuddannelsen i International transport og logistik kvalificere dig, til at arbejde med optimering af forsyningskæden og løse globale udfordringer. 

På akademiuddannelsen i international transport og logistik lærer du om den samlede forsyningskæde fra produktion til kunde, og vi ruster dig til at varetage opgaver inden for transport- og indkøbsfunktioner i en virksomhed - både nationalt og internationalt.
Derudover bliver du i stand til at effektivisere virksomhedens forsyningskæde på operationelt, taktisk og strategisk niveau. Vi kvalificerer dig til at varetage de udfordringer, som er forbundet med værdi- og forsyningskæden, og du lærer at udvikle og implementere logistikkoncepter.

Akademiuddannelsen i international transport og logistik er for dig, der gerne vil beskæftige dig med handel på tværs af grænser, men med særligt fokus på transportleddet.  Du får en faglig basisviden inden for logistik og supply chain management, herunder kendskab til lovgivning på området, og du lærer at indgå i internationale samarbejdsrelationer samt at forstå dig på ressourcestyring.

Uddannelsen giver dig følgende kompetencer 

Du får træning i at foretage metodiske og praktiske overvejelser om transport og logistik på et globalt marked.
Du får en faglig basisviden inden for logistik og supply chain management, herunder kendskab til lovgivning på området, og du lærer at indgå i internationale samarbejdsrelationer samt at forstå dig på ressourcestyring.

Du kan specialisere dig inden for to retninger:

  • Transport
  • Indkøb

Hos  Smart Academy er vi meget optaget af, at din læring forankres i din arbejdsliv. Det gør vi ved at præsentere den mest relevante viden på et højt teoretisk og fagligt niveau og med en meget praksisnær tilgang. 


Efter endt uddannelse kan du:

  • arbejde med optimering af forsyningskæden og de strategiske aspekter i forbindelse med forsyning, produktion og distribution
  • designe og implementere logistikkoncepter
  • arbejde med virksomheders globale udfordringer