Akademiuddannelsen i International transport og logistik kvalificere dig, til at arbejde med optimering af forsyningskæden og løse globale udfordringer. 

På akademiuddannelsen i international transport og logistik lærer du om den samlede forsyningskæde fra produktion til kunde, og vi ruster dig til at varetage opgaver inden for transport- og indkøbsfunktioner i en virksomhed - både nationalt og internationalt.
Derudover bliver du i stand til at effektivisere virksomhedens forsyningskæde på operationelt, taktisk og strategisk niveau. Vi kvalificerer dig til at varetage de udfordringer, som er forbundet med værdi- og forsyningskæden, og du lærer at udvikle og implementere logistikkoncepter.

Akademiuddannelsen i international transport og logistik er for dig, der gerne vil beskæftige dig med handel på tværs af grænser, men med særligt fokus på transportleddet. Du får en faglig basisviden inden for logistik og supply chain management, herunder kendskab til lovgivning på området, og du lærer at indgå i internationale samarbejdsrelationer samt at forstå dig på ressourcestyring.