På diplomfaget Strategisk ledelse og økonomistyring lærer du, at inddrage økonomiske, relevante parametre såsom nøgletal og key performance indicators i både det daglige og strategiske arbejde

  Faget er et retningsspecifikt fag på Diplomuddannelsen i økonomi og regnskab.

På faget Strategisk ledelse og økonomistyring får du ny viden og værktøjer til, selvstændigt at afdække og vurdere forslag til indsatsområder på grundlag af nøgletal og KPI’er. Du lærer desuden at forstå, hvordan budgetforudsætninger påvirker dit ledelsesgrundlag.

På Strategisk ledelse og økonomistyring er formålet at øge dine strategiske og planlægningsmæssige egenskaber i en sammenhæng med økonomistyringen i en mellemstor virksomhed. Dette vil ske med udgangspunkt i de nyeste teorier og metoder inden for området.

Indhold i faget:

  • forståelsen og indsigten til at kunne indramme virksomhedens økonomiske styring, bl.a. via forretningsmodellen
  • anvendelse af marketingplanen til udarbejdelse af den finansielle plan, samt de samhørende budgetter for virksomheden til styring og opfølgning af økonomiske og ikke-økonomiske mål
  • at tilrette, anvende og koordinere de økonomiske og regnskabsmæssige rapporter til analyse og justering af virksomhedens aktiviteter til opnåelse af de økonomiske mål
  • udvikling af nøgletal (KPI’er) til klarlæggelse og afrapportering omkring indsatsområder
  • rådgivning af ledelsen i forbindelse med udarbejdelsen og genførelsen af nye strategiske tiltag 

Målgruppe

Faget er særligt relevant for dig, der med udgangspunkt i den økonomiske styring, ønsker at blive løftet teoretisk og metodemæssigt til at kunne artikulere og sætte sig igennem i det strategiske arbejde i en mellemstor virksomhed.