Faget Bolighandel 3 er et retningsbestemt obligatorisk fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning hvor du får erfaring med relevante juridiske regler, som håndtering af dokumenter, i ejendomsmæglerens arbejdsopgaver. 

  Akademifaget Bolighandel 3 er en del af Finansiel rådgivning med retningen ejendomshandel 

Med Bolighandel 3 får du styr på dokumenterne ved ejendomshandel

I faget Bolighandel 3, vil du opnå færdigheder i at anvende centrale metoder og redskaber i praksis, der knytter sig til ejendomsmæglers opgaver i relation til købsaftalen, berigtigelse, køberrådgivning, særlige ejendomstyper i en bolighandel, byggeteknik og –lovgivning.

Den studerende opnår færdigheder i kommunikation og forhandling og skal kunne yde rådgivning i alle ejendomshandlens faser.

Indhold i faget:

  • Teori og metode inden for købsaftale, berigtigelse, køberrådgivning, særlige ejendomstyper i en bolighandel og byggeteknik og -lovgivning
  • Kommunikation og rådgivning
  • Ejendomshandels faser 

Målgruppe

Faget er for dig, der rådgiver kunder om alle ejendomshandlens faser i relation til de udarbejdede dokumenter, f.eks. salgsopstilling, købsaftale, formidlingsaftale samt salgsbudget og salgsprovenu.