Med diplomfag Projektledelse udbygger du dine ledelsesmæssige kompetencer inden for projektledelse på et højt akademisk niveau

  Faget er et obligatorisk fag eller valgfag på flere diplomuddannelser.

Faget Projektledelse giver dig værktøjerne til at analysere, reflektere over, og gennemføre ledelsen af projekter i et samspil mellem teori og praksis.

Du lærer at identificerer, analyserer og vurderer forskellige projektledelsesværktøjer, herunder brugen af klassiske projektværktøjer i simpelt projekter, og nyere og f.eks. agile projektledelsesværktøjer til mere komplekse projekter. På faget arbejder du bl.a. med hvordan du bedst starter, udvikler, afslutter og vurderer et projekt, samt vigtigheden af interessent- / relationsanalyse og forskellige evalueringsformer.

Faget tager både en teoretisk og praktisk tilgang til ledelsen af projekter.

Indhold i faget:

  • Projektlederens rolle og opgaver
  • Projektledelsesværktøjer
  • Kommunikationsstrategier og planer
  • Projektstyring og opfølgning

Målgruppe:

Faget er relevant for dig, der gerne vil have færdighederne til at kunne planlægge, gennemføre, reflektere over og styre virksomhedens projekter succesfuldt i mål.