På faget Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer får du kompetencer til tidsstyring af projekter og lær forhandlingsteknik, som du kan bruge i praksis

  Faget er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i Byggekoordination.

I faget Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer får du kompetencer til tidsstyring af projekter.

Du får også redskaber til at kunne analysere og vurdere samarbejdet mellem forskellige faggrupper i projekter i bygge- og anlægsbranchen, herunder planlægning, procesoptimering, byggesagsforløb, ansvarsfordeling, kvalitetssikring og arbejdsmiljø. Du får en grundlæggende forståelse til at anvende metoder fra LEAN i praksis.

Indhold i faget:

  • Lean Construction
  • Logistik og digital kvalitetssikring
  • Praktisk forhandlingsteknik samt tidsstyring af projekter
  • Analyse og vurdering af samspil mellem faggruppe i projekter i bygge- og anlægsbranchen, herunder planlægning, procesoptimering, byggesagsforløb, ansvarsfordeling, kvalitetssikring og arbejdsmiljø

Målgruppe

Faget er for dig, der ønsker en større forståelse for det fulde byggesagsforløb fra udbud til afleveringsforretning.
Måske vil du gerne klædes bedre på til at deltage i det tværfaglige samarbejde med byggesagens øvrige parter, og være bedre i stand til at afkode udbudsmateriale og til at planlægge og gennemføre kvalitetssikring på en mindre byggesag.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.