Din vej tilbage på jobmarkedet.
Udnyt din tid som ledig med et udviklingsforløb, og få viden og redskaber du kan bruge i dit næste job.

Smart Academy tilbyder særlige uddannelsesforløb for ledige (jobrettet uddannelse), hvor akademifag udbydes som 6-ugers forløb, som du kan ansøge uddannelsesstøtte til, mens du er ledig.

Styrk dine jobmuligheder med nye kompetencer.
Med en 6 ugers jobrettet uddannelse kan du udnytte din tid som ledig til at opkvalificere dig - og få papir på dine kompetencer.

Vi har et bredt udvalg af godkendte akademifag for ledige, så du kan udnytte din ledighedsperiode til at udvikle nye færdigheder. Vores 6-ugers forløb til ledige er alle godkendte forløb fra den national og regionale positivliste. Alle vores erhvervsakademiuddannelser er både professionsrettet og kompetencegivende videregående uddannelser.

Få enten konkrete redskaber til at løse specifikke opgaver, eller kvalificerer dig til at løse daglige opgaver, som du kan bruge i dit næste job. Du styrker dine kompetencer og dit CV med et statsanerkendt eksamensbevis og eventuelt en certificering, som gør dig mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Seks ugers jobrettet uddannelse er en ret for dagpengemodtagere, og som ledig har du mulighed for at søge om at få betalt 6 ugers kursus af dit jobcenter eller din a-kasse.

Hvem kan tage en jobrettet uddannelse?

Faglærte eller ufaglærte medlemmer af en A-kasse som modtager dagpenge, har ret til at deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis;

  • du ikke i forvejen har en uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse (EUD) eller en anden type uddannelse, der kan sidestilles med det
  • eller du har en kort videregående uddannelse (der ikke overstiger erhvervsakademiniveau) og en erhvervsuddannelse.

Du kan som hovedregel få jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger.

Fra og med 1. august 2020 er det dog muligt at starte på jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag inden for områder, hvor der er særligt gode jobmuligheder.

Hvem betaler for uddannelsen?

Du kan få uddannelse betalt via din a-kasse, når du er berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse. Hvis du ikke er berettiget til at søge uddannelse via din a-kasse, kan du søge hos dit jobcenter og få dem til at bevillige.