I faget operationelt indkøb bliver du specialiseret i indkøb. Du får herigennem en forståelse for operationelle beslutninger i virksomheden.

  Faget er et obligatorisk fag for retningen "Indkøb" på akademiuddannelsen International transport og logistik, men kan også læses selvstændigt.

Faget Operationelt indkøb har fokus på indkøbsafdelingens strategiske vigtighed i den logistiske sammenhæng, og på hvordan du kan bidrage til, at det fungerer optimalt.

På Operationelt indkøb får du kompetencerne til at varetage virksomhedens indkøbsfunktion. Der relateres endvidere til andre fagområder i virksomheden og samarbejdet med eksterne parter, også i et internationalt perspektiv.

Indhold i faget:

  • Indkøbets opgaver
  • Indkøbsmængder – indkøbsimpulser
  • Forespørgsel
  • Tilbud, Købeloven og CISG samt Incoterms.
  • Valg af leverandør
  • Styring af leverandør herunder reklamationsbehandling, misligholdelse og force majeure.
  • Finansiering af køb
  • Indkøbets betydning for virksomhedens økonomi
  • Indkøb fra 3.lande
  • Metodelære

Målgruppe

Faget er for dig der ønsker en øget viden om teori og praksis inden for operationelt indkøb, så du kan forholde dig analytisk til arbejdet og håndtere indkøb, fra behovet er erkendt, til varen er leveret.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Tilmelding på denne side er for dig, der er i job. Hvis du er ledig kan du tilmeld dig her.