Gennemfør dine projekter med succes!

PRINCE2® er en projektledelsesmetode for enhver organisation, som ønsker øget produktivitet og effektive forretningsmæssige resultater. PRINCE2® anvendes af et meget stort antal organisationer, private som offentlige, i mere end 150 lande, og anvendelsen er fortsat stigende. PRINCE2® er anerkendt som den førende projektledelsesmetode, og antallet af personer, som bliver uddannet i PRINCE2®, stiger med ca. 20% om året.

PRINCE2® Foundation giver dig et overblik og en grundlæggende forståelse af metoden og dens mulige anvendelse.

Kurset omfatter en introduktion og gennemgang af de vigtigste elementer, herunder:

Indhold i faget:

 • Grundlæggende projektmodel , principperne, temaerne og processerne
 • Organisation – projektorganiseringen, rollerne og ansvaret
 • Business Case - udarbejdelse og vedligeholdelse
 • Kvalitet - planlægning og kontrol
 • Planer – produktfokus, nedbrydning og flow
 • Risiko – planlægning, styring og handling
 • Fremdrift - tolerancer, afvigelsesstyring og faseopdeling
 • Ændringer - konfigurationsstyring, emnehåndtering og baseline
 • Processer – vejen fra projektets start til mål

Målgruppe:

Projektdeltagere samt nye og øvede projektledere, der ønsker indsigt i PRINCE2®-metoden.

Undervisningsform

Kurset gennemføres som et såkaldt Blended Learning forløb, som betyder at undervisningen består af egen forberedelse gennem e-learning og manual suppleret med et traditionelt 2 dages kursus. På kurset veksles mellem oplæg fra en akkrediteret træner og gruppeøvelser med fokus på den praktiske anvendelse af PRINCE2®.

Du skal forvente ca. 1 times hjemmearbejde mellem hver kursusdag.

Udbytte

Du opnår en grundlæggende og bred forståelse af metoden og dens praktiske anvendelse i et projektarbejdet, og du vil kunne deltage på alle niveauer i et projektarbejde PRINCE2®.
Ved bestået eksamen opnås internationalt anerkendt certificering som ”PRINCE2® Foundation” i en af verdens mest udbredte projektmetoder.

Forberedelse

Du skal forvente at bruge ca. 30 timers forberedelse til læsning af manual, gennemgang af e-learning samt løsning af opgaver og testeksamen.

Certificering

Kurset afsluttes med en 1 times multiple choice eksamen med 60 spørgsmål, hvor du skal have 33 rigtige svar for at bestå eksamen. - Der må ikke anvendes hjælpemidler - (Closed book).

Prisen indeholder

 • 2 dages klassekursus inkl. fuld forplejning
 • Adgang til hhv. dansk e-learning til PRINCE2® Foundation. E-learnings-modulet indeholder;
 • 12 mdr. online adgang via PC, tablets og mobile enheder inkl. iPad, iPhone mm.
 • Videobaseret træning af akkrediteret instruktør
 • Quizzer
 • Officielle testeksamener
 • Skabeloner til centrale projektdokumenter
 • Nyttige værktøjer til bl.a. interessenthåndtering, estimering og risikovurdering,
 • Gode råd til studie- og eksamensforberedelse
 • Online-adgang til en akkrediteret træner før, under og efter kurset
 • Den officielle PRINCE2® manual
 • Kursusmateriale inkl. slides, noter og øvelser
 • Eksamensafgift til PeopleCert og Axelos