Som afslutning på din Akademiuddannelse (AU) i IT skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på din uddannelse.

Introduktion

Afgangsprojektet afslutter din Akademiuddannelse i IT.

På afgangsprojektet får du mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne efter interesse eller relevans i dit job, og du skal

  • vise at du er i stand til at afgrænse en konkret studierelevant problemstilling og belyse den fuldt ud
  • dokumentere at du kan gennemføre og løse en praksisnær og kompleks problemstilling metodisk såvel som analytisk
  • vise at du kan præsentere din problemstilling mundtligt såvel som skriftligt

Relevans

Du er klar til afgangsprojektet når du har bestået minimum 50 ECTS-point på akademiuddannelsen i IT, og opfylder kravene vedr. fagsammensætningen.

Se mere om uddannelsens opbygning her.

Udbytte

Med afgangsprojektet bliver du i stand til på et analytisk og metodisk grundlag at tage professionel del i forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for IT. Du formulerer selv din problemstilling, og definerer dermed din egen kompetenceprofil.

Praktisk