Lær at udvikle shippingvirksomheden og skab resultater

Få kompetencer til at kunne påtage dig ansvar for at udvikle og implementere salgs- og markedsføringsplaner og sikre inddragelse af relevante teorier og metoder. 

Du får også kompetencer til at anvende elektroniske værktøjer og internet til at søge efter skibe og havne og anvende informationen til at foretage relevante valg.

Derudover bliver du klædt på til at kunne kommunikere på engelsk i form af rapporter, breve, memoer, fax, e-mail mm.

Faget er et retningsbestemt fag på diplomuddannelsen i shipping.

Indhold i faget:

  • Udvikling af internationale strategier
  • Valg af handlingsparametre og opfølgning
  • Begrænset hæftelse ved de forskellige selskabsformer
  • Branchens forskellige sektorer og de tilhørende internationale organisationer
  • Den geografiske struktur i branchen
  • Det branchespecifikke salg og markedsføring

Uddannelsen afvikles i samarbejde med  Danmarks Skibsmæglerforening. 


  

Målgruppe 

Faget er for dig, der vil være med til at udvikle shippingvirksomheden og skabe resultater.

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. 

En diplomuddannelse svarer til en bacheloruddannelse, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt modul.

Læs om diplomuddannelsen i shipping >>

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.