Er du ledig? Så kan du have ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Læs mere om de forskellige uddannelser for ledige, vi udbyder på Smart Academy.

Tag en 6 ugers jobrettet uddannelse

Udnyt din tid som ledig til at opkvalificere dig - eller få papir på dine kompetencer. 
Som ledig har du mulighed for at søge om at få betalt 6 ugers kursus af dit jobcenter eller din a-kasse.

Kompetencegivende uddannelser for ledige

Smart Academy tilbyder kompetencegivende uddannelser på akademiniveau. Du finder et bredt udvalg af uddannelser skræddersyet ledige.

Den jobrettede uddannelse udbydes i henhold til den NATIONALE OG REGIONALE POSITIVLISTE.

Som ledig har du ret til seks ugers jobrettet uddannelse, hvis du er ufaglært eller faglært dagpengemodtager samt dagpengemodtager med en kort, videregående uddannelse (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

Du kan få uddannelse betalt via din a-kasse, hvor du er berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Hvis du ikke er berettiget til at søge uddannelse via din a-kasse, kan du søge hos dit jobcenter og få dem til at bevillige.