På dette modul lærer du, hvordan du kan arbejde struktureret med udvikling og digitalisering af forretningsprocesser.

   Faget er et obligatorisk fag retningen Transport på akademiuddannelsen International transport og logistik, men kan også læses selvstændigt.

Du lærer at kortlægge, vurdere og designe forretningsprocesser. Derudover, vil du kunne forstå brugen af teknologi i forretningsprocesser og hvilke krav der er til data samt til vurdering af processers egnethed til digitalisering.

Du får altså ny viden både om forretningsprocesser, data og om optimering samt valg/fravalg af disse.

Du får viden om:

  • Kortlægning, vurdering og design af forretningsprocesser i værdi- og forsyningskæder
  • Data analyse
  • Proces facilitering
  • Digitaliseringsniveauer og teknologier
  • Processers egnethed til digitalisering
  • Bruger kravspecifikation for digitalisering af en forretningsproces

Udbytte

Efter optimerings af forretningsprocesser kan du:

Skal kunne anvende og kombinere metoder til løsning af en procesoptimeringsopgave med udgangpunkt

Skal kunne facilitere en procesoptimeringsproces

Deltage i fagligt og tværfagligt udviklingsarbejde i virksomheden med formålet at få optimeret og digitaliseret forretningsprocesserne til at understøtte virksomhedens målsætninger

Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til procesoptimering og digitalisering af processer og den ramme optimeringen udføres i.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i International transport og logistik og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Optimering af forretningsprocesser er et valgfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder med processer, hvor du vil specialisere dig inden for forretningsprocesser med fokus på optimering og forbedringer.