Med diplomfag Forretningsforståelse får du kompetencer til at vælge løsningsmodeller, der tager højde for din virksomheds position og strategiske situation på et kvalificeret grundlag

  Faget er et obligatorisk fag på den merkantile diplomuddannelsen.

På faget Forretningsforståelse får en overordnet forståelse af virksomhedens interne og eksterne forhold. Du lærer, at reflektere over og identificere de mest optimale analyseværktøjer, som du kan anvende som udgangspunkt for din vurdering af sammhængen mellem virksomhedens aktuelle værditilbud og forretningsmodel.

Gennem faget lærer du også, at formidle virksomhedens problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og interessenter. 

Indhold i faget:

  • Omverdens analyse
  • Konkurrentanalyse
  • Forretningsmodeller
  • Strategivalg
  • Analyse af virksomhedens økonomiske nøgletal

Målgruppe:

Faget er særligt relevant for dig, der ønsker en dyb forståelse og indsigt i analysefunktionen og dens processer i mindre og mellemstore virksomheder, og dermed indflydelse på det strategiske arbejde.