Hos Smart Academy tilbyder vi specialdesignede uddannelsesforløb og kompetenceløft, der kan udvikle, forbedre og styrke jeres virksomhed eller organisation.

Fokus på skræddersyede behov

Hos Smart Academy tilbyder vi skræddersyede uddannelsesforløb for hele virksomheden eller den enkelte medarbejder, der tilrettelægges, så det passer bedst muligt ind i jeres hverdag.

Vi er meget optaget af, at deltagernes læring forankres i deres arbejdsliv. Det gør vi ved at præsentere den mest relevante viden og koble den til praksis.

Vi tilbyder virksomhedstilpassede forløb inden for alle udbudte fagmoduler, som kan udbydes i en struktur, hvor det er muligt at søge økonomisk støtte.

Hvordan udvikles et skræddersyet uddannelsesforløb?

Har I brug for specialdesignede forløb, står vores medarbejdere klar til at afdække jeres behov og herudfra skræddersy et tilpasset forløb.

Vi tager altid afsæt i en grundig afdækning af virksomhedens behov og formål med forløbet.

I tæt dialog udvikler vi resultatskabende uddannelsesforløb for såvel medarbejdere som ledere på alle niveauer.

Vi finder i fællesskab en løsning, der skaber værdi for såvel virksomheden, som for den enkelte deltager og dermed sikrer, at I får fuldt udbytte af jeres investering og indsats.

Et skræddersyet forløb tager afsæt i den bedste praksis og den viden vi har fra vores akademi- og diplomuddannelser.