På diplomfaget Tørlast befragtning lærer du om skibstypers dimensioner, design, konstruktion og udstyr i tørgods befragtning og kend forskellen til linjeskibe og tankere

  Faget er et valgfag på diplomuddannelsen i Shipping.

Faget tørlastbefragtning giver dig kompetencer til at kunne udarbejde Charter Party og herunder bruge en af standardformularerne, og kunne fortolke reglerne i Charter Partyet og forklare behovet for ekstra klausuler.
Du lærer desuden at anvende skibes mål, dimensioner og vægte til at beregne kapaciteten og dermed den mulige last og efterfølgende stuveplan.

Herunder tage hensyn til karakteristika, krav og risici fra de 4 hovedtyper af tørgods (kul, malm, korn og gødning). Derudover får du kompetencer til at kunne tegne simple planer over de mest almindelige tørgods, skibstyper og kunne identificere dimensioner og karakteristika samt analysere et B/L og forklare hvilket ansvar skibsejer og B/L holder har over for hinanden. Herunder de praktiske problemer der kan opstå hvis der ikke kan fremvises et Clean B/L.

Indhold i faget:

  • Tørlast befragtnings markedet
  • Markedscentre
  • Aktører
  • Skibstyper
  • Regler og Kutymer

Målgruppe 

Faget er for dig, der gerne vil lære om skibstypers dimensioner, design, konstruktion og udstyr i tørgods befragtning og kende forskellen til linjeskibe og tankere.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.