Akademiuddannelsen i Ledelse styrker dit lederskab og skaber viden, der fører til forandringer. Lær at fungere som katalysator, der filtrerer og oversætter retning og mål til meningsfulde udfordringer. 

Stå stærkt med akademiuddannelse (au) i ledelse

Tag en uddannelse i ledelse au og stå stærkere som leder. Akademiuddannelse i Ledelse giver dig en praktisk og anvendelsesorienteret uddannelse i ledelse, hvor du kvalificerer dig til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis samtidig med, at du udvikler dine personlige lederadfærd.

Sådan forløber AU i Ledelse

På akademiuddannelsen i ledelse arbejder vi med mange områder for at du kan blive en bedre leder. Du lærer dig selv som leder bedre at kende, og du kommer blandt andet til at arbejde med din gennemslagskraft og måde at kommunikere på. Derudover arbejder vi med din forståelse af dine medarbejdere; hvorfor reagerer nogle anderledes end dig selv og hvordan får du det bedste ud af hver enkelt personlighedstype, hvordan motiverer du dine medarbejdere og hvordan løser du konflikter – det er blot nogle af de ting, vi arbejder med.

Du lærer også at se din virksomhed i et overordnet perspektiv og tænke strategisk både i forhold til virksomheden, medarbejderne, jeres konkurrenter og samfundsmæssige udfordringer, så du kan lede både virksomheden og medarbejderne mod målet.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i ledelse svarer til 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, to valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag på i alt 50 ECTS-point, før du kan gå til eksamen i dit afgangsprojektet.

Du kan tage en hel uddannelse, et enkelt fag eller selv sammensætte det forløb, der bedst matcher dine ønsker og behov.