På diplomfaget Tank befragtning lærer du, at anvende forskellige skibstyper ud fra godsets- og skibets karakteristika

  Faget er et valgfag på diplomuddannelsen i Shipping.

Faget tankbefragtning giver dig kompetencer til at tegne simple planer over de mest almindelige tankskibstyper og kunne identificere dimensioner og karakteristika.
Ligeledes lærer du at beregne, hvornår liggetiden starter, under hvilke omstændigheder liggetiden kan afbrydes og hvordan den beregnes. Herunder kunne anvende Statement of Facts og Laytime Statement og betydningen af princippet ”once on demurrage always on demurrage”.

Du får kompetencer til at kunne beregne den samlede fragtomkostning ud fra fragt og hyre ud fra Worldscale og hvordan betalingen er forfalden. Herunder forklare de ekstra betalinger, som kan forekomme.

Du vil ved fagets afslutning kunne beregne et Voyage Estimat inklusiv variable som bunker, draft begrænsning, frisk vand og loadline zoner.

Indhold i faget:

  • Tank befragtnings markedet
  • Markedscentre
  • Aktører
  • Skibstyper
  • Regler og kutymer

Målgruppe:

Modulet er for dig, som gerne vil lære at anvendeforskellige skibstyper ud fra godsets og skibets karakteristika. 

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.