Lær at anvende forskellige skibstyper ud fra godsets- og skibets karakteristika

Faget tankbefragtning giver dig kompetencer til at tegne simple planer over de mest almindelige tankskibstyper og kunne identificere dimensioner og karakteristika.

Ligeledes lærer du at beregne, hvornår liggetiden starter, under hvilke omstændigheder liggetiden kan afbrydes og hvordan den beregnes. Herunder kunne anvende Statement of Facts og Laytime Statement og betydningen af princippet ”once on demurrage always on demurrage”.

Du får kompetencer til at kunne beregne den samlede fragtomkostning ud fra fragt og hyre ud fra Worldscale og hvordan betalingen er forfalden. Herunder forklare de ekstra betalinger, som kan forekomme.

Du vil ved fagets afslutning kunne beregne et Voyage Estimat inklusiv variable som bunker, draft begrænsning, frisk vand og loadline zoner.

Indhold i faget:

  • Tank befragtnings markedet
  • Markedscentre
  • Aktører
  • Skibstyper
  • Regler og kutymer

Uddannelsen afvikles i samarbejde med  Danmarks Skibsmæglerforening. 


  

Målgruppe:

Modulet er for dig, som gerne vil lære at anvendeforskellige skibstyper ud fra godsets og skibets karakteristika. 

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. 

En diplomuddannelse svarer til en bacheloruddannelse, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt modul.

Læs om diplomuddannelsen i shipping >>

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.