Vil du gerne udvide dine ledelseskompetencer til at inkludere en forståelse for virksomhedens økonomi? På Lederens forretningsforståelse lærer du at omsætte økonomiske data til konkret handling.

  Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i Ledelse, men kan også læses selvstændigt.

Hvordan i forretningsmæssig kontekst skabes bedst værdi gennem indsigt i virksomhedens økonomiske situation - lær at forstå virksomhedens økonomiske situation, så du kan anvende økonomiske data i dine ledelsesmæssige beslutningsprocesser. 

Faget indeholder likviditetsanalyser, likviditetsstyring, investerings- og finansieringsanalyser og har fokus på, hvordan du bruger de kompetencer i praksis til vurdering af forretningsmuligheder.

Indhold i faget:

  • Lederens behov for økonomisk information
  • Resultatopgørelse, balance og likviditet
  • Nøgletal og anvendelse af disse
  • Likviditetsanalyser
  • Likviditetsstyring og planlægning
  • Investerings- og finansieringsanalyser
  • Udvikling af egen læring og egen praksis
  • Metodeteori med fokus på problemformulering og metode

Målgruppe

Faget er relevant for dig, der som leder gerne vil kunne læse og forstå virksomhedens regnskab, og at udarbejde og vurdere konkrete investerings- og finansieringsforslag.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.