Faget Bolighandel 2 er et retningsbestemt obligatorisk fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning hvor du lærer at anvende centrale metoder og redskaber i praksis, der knytter sig til ejendomsmæglerens opgaver.

  Akademifaget Bolighandel 2 er en del af Finansiel rådgivning med retningen ejendomshandel 

Med Bolighandel 2 får du kendskab til love og regler for formidling af boligejendomme.

I faget Bolighandel 2 opnår du færdigheder i at behandle opgaver som opstår, når formidling af en boligejendom indbefatter lovgivning. Du opnår ydermere færdigheder i at markedsføre boligejendomme samt arbejde inden for de rammer, GDPR, god skik og branchens professionsansvar udgør.

Endvidere vil du opnå færdigheder i at anvende centrale metoder og redskaber i praksis, der knytter sig til ejendomsmæglers opgaver ved formidling af en boligejendom, hvor ejendommen er udlejet og/eller er nødlidende.

Indhold i faget:

  • Metoder og redskaber, der knytter sig til ejendomsmæglers opgaver
  • Markedsføring af boligejendomme
  • GDPR
  • Branchens professionsansvar
  • Formidling af udlejet og/eller nødlidende boligejendom

Målgruppe

Faget er for dig, der vil klædes på til at rådgive om, hvordan man indgår lejeaftaler og fastsætter husleje, samt have en viden om reglerne for tvangsauktion, så du på den ene side kan være med til at forebygge tvangsauktion og på den anden side kan rådgive en auktionskøber om handlen. 

 Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

AU faget Bolighandel 2 er et retningsbestemt obligatorisk fag på Akademiuddannelse i Finansiel rådgivning, og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.