Afgangsprojektet er sidste skridt på vejen til din diplomuddannelse.

  Obligatorisk afgangsprojekt på din diplomuddannelse.

Du er klar til afgangsprojektet når du har bestået fag for minimum 45 ECTS-point på diplomuddannelsen i Kommunikation, og opfylder kravene til uddannelsens fagsammensætning. Se mere om uddannelsens opbygning her.

På afgangsprojektet får du mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne efter interesse eller jobrelevans, og du skal i projektet 

  • bevise at du kan formulere og afgrænse en konkret og relevant studierelevant problemstilling, og belyse den fuldt ud
  • dokumentere at du kan gennemføre og løse en praksisnær og kompleks problemstilling, metodisk såvel som analytisk
  • vise at du kan præsentere din problemstilling skriftligt såvel som mundtligt

Afgangsprojektets omfang er svarende til 15 ECTS-point, og du skal forventet at bruge ca. 20-25 timer om ugen.