Bliv i stand til at påtage dig operationelt og ledelsesmæssigt ansvar indenfor Shipping Operation and Management

Faget klæder dig på til at udvikle ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis. En proces der skaber ejerskab, mening og handling hos medarbejderne og ledere i organisationen.

Derudover får du kendskab til og viden om funktioner og ansvarsområder inden for ”ship management” – for eksempel kommercielt, operationelt, teknisk, bemanding, bunkering, finanser og administration.

Du får komptencer til at kunne vurdere effekten af bemandingen som en nøglefaktor på effektivitet og operationelle omkostninger herunder aflønningens forskellige dele under hensyn til nationalitet på besætning, bemandingsniveau og rekruttering af officerer.

Faget er et retningsbestemt fag på diplomuddannelsen i shipping.

Indhold i faget:

  • Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis
  • Funktioner og ansvarsområder inden for ”shipping management” f. eks. kommercielt, operationelt, teknisk, bemanding, bunkering, finanse og administration  

Uddannelsen afvikles i samarbejde med  Danmarks Skibsmæglerforening. 


  

Målgruppe 

Faget er for dig, der vil blive i stand til at påtage dig operationelt og ledelsesmæssigt ansvar indenfor Shipping Operation and Management.

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. 

En diplomuddannelse svarer til en bacheloruddannelse, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt modul.

Læs om diplomuddannelsen i shipping >>

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.