Akademiuddannelsen i byggekoordination giver dig kompetencer til at koordinere, optimere og lede byggeprojekter og -processer fra start til slut.

Efteruddannelse indenfor byggekoordination

Akademiuddannelsen i byggekoordination er en videregående deltidsuddannelse til byggebranchen, hvilket betyder at du tager uddannelsen sideløbende med dit job. 
Er du faglært, kan du bygge oven på dit svendebrev og læse en akademiuddannelse i byggekoordination, mens du er i job. Uddannelsen er en oplagt mulighed for videreuddannelse, hvis du er uddannet tømrer og ønsker at bygge oven på dit svendebrev.

Akademiuddannelse i Byggekoordination er for dig, der vil være leder for byggeprocessen og bindeleddet mellem håndværker og bygherre. Uddannelsen er målrettet ansatte i bygge- og anlægsbranchen, der ønsker at arbejde med byggekoordination og - ledelse. 

Uddannelse indenfor byggekoordination giver dig

På akademiuddannelse i Byggekoordination arbejder vi med viden og værktøjer til ledelse, samarbejde, planlægning, jura, økonomi og arbejdsmiljø. Du får bl.a. viden om centrale teorier og metoder inden for logistik og procesoptimering, praksis for brug af formaliserede kontrakter og anden skriftlig kommunikation mellem byggesagens parter, byggerelateret jura og entrepriseret, økonomi, arbejdsmiljø samt kommunikation og samarbejde.

Gennem dit uddannelsesforløb lærer du at varetage opgaver som optimering af byggeprocessen vha. forskellige  planlægnings- og koordinationsmetoder, at foretage økonomiske risikovurderinger og logistikopgaver vedrørende styring af både mandskab, materiel og materialer.

På akademiuddannelsen i byggekoordination lærer du om:

 • Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer
 • Analyse og vurdering af samspil mellem faggruppe i projekter i bygge- og anlægsbranchen, herunder planlægning, procesoptimering, byggesagsforløb, ansvarsfordeling, kvalitetssikring og arbejdsmiljø
 • Byggerelateret jura og entrepriseret og deres betydning for byggeprocessen
 • Økonomi, kommunikation og samarbejde, arbejdsmiljø og kvalitet, og hvordan de har betydning for den samlede byggeproces
 • Styrings- og risikoelementer omkring mindre bygge- og anlægsprojekter
 • Virksomheders økonomiske forhold

Bliv dygtig indenfor byggekoordination på deltid

Boost din fremtid inden for byggebranchen og bliv skarp på optimeringen af byggeprocesser.

Med byggekoordination uddannelsen får du kompetencer inden for følgende områder:

 • Ledelse, planlægning og koordination
 • Juridiske og økomnomiske forholds betydning for byggeprocessen
 • Forståelse for arbejdsmiljø og produktivitet
 • Kvalitetsikring og digitalisering
 • Formidling af praksisnære, byggefaglige problemstillinger og løsningsmuligheder – både mundtligt og skriftligt
 • Du får  viden om centrale teorier og metoder inden for logistik og procesoptimering, praksis for brug af formaliserede kontrakter og anden skriftlig kommunikation mellem byggesagens parter, byggerelateret jura og entrepriseret, økonomi, arbejdsmiljø samt kommunikation og samarbejde

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i byggekoordination er opbygget med fagområder som planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer, økonomi, komminukation mv. Akademiuddannelse i Byggekoordination består af tre obligatoriske moduler og et antal retningsspecifikke og valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.
Undervisningen er tilrettelagt, så du kan passe dit daglige arbejde ved siden af. Desuden vægter uddannelsensamspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan anvende enkelte akademifag som selvstændige opkvalificeringskurser.
Der er intet krav om, at når du først er startet, skal du fortsætte.