Akademiuddannelsen i byggekoordination giver dig kompetencer til at koordinere, optimere og lede byggeprojekter og -processer fra start til slut.

Er en uddannelse som byggekoordinator noget for dig?

Er du faglært, kan du bygge oven på dit svendebrev og læse til byggekoordinator, mens du er i job.

Akademiuddannelse i Byggekoordination er for dig, der vil være leder for byggeprocessen og bindeleddet mellem håndværker og bygherre. Uddannelsen er målrettet ansatte i bygge- og anlægsbranchen, der ønsker at arbejde med byggekoordination og - ledelse. 

Sådan er uddannelsen opbygget

På akademiuddannelse i Byggekoordination arbejder vi med viden og værktøjer til ledelse, samarbejde, planlægning, jura, økonomi og arbejdsmiljø. Du får bl.a. viden om centrale teorier og metoder inden for logistik og procesoptimering, praksis for brug af formaliserede kontrakter og anden skriftlig kommunikation mellem byggesagens parter, byggerelateret jura og entrepriseret, økonomi, arbejdsmiljø samt kommunikation og samarbejde.

Gennem dit uddannelsesforløb lærer du at varetage opgaver som optimering af byggeprocessen vha. forskellige  planlægnings- og koordinationsmetoder, at foretage økonomiske risikovurderinger og logistikopgaver vedrørende styring af både mandskab, materiel og materialer.

På akademiuddannelsen i byggekoordination lærer du om:

 • Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer
 • Analyse og vurdering af samspil mellem faggruppe i projekter i bygge- og anlægsbranchen, herunder planlægning, procesoptimering, byggesagsforløb, ansvarsfordeling, kvalitetssikring og arbejdsmiljø
 • Byggerelateret jura og entrepriseret og deres betydning for byggeprocessen
 • Økonomi, kommunikation og samarbejde, arbejdsmiljø og kvalitet, og hvordan de har betydning for den samlede byggeproces
 • Styrings- og risikoelementer omkring mindre bygge- og anlægsprojekter
 • Virksomheders økonomiske forhold

Undervisningen er tilrettelagt, så du kan passe dit daglige arbejde ved siden af.

Blive en dygtig byggekoordinator på deltid

Boost din fremtid inden for byggebranchen og bliv skarp på optimeringen af byggeprocesser.

Med byggekoordinator uddannelse får du kompetencer inden for følgende områder:

 • Ledelse, planlægning og koordination
 • Juridiske og økomnomiske forholds betydning for byggeprocessen
 • Forståelse for arbejdsmiljø og produktivitet
 • Kvalitetsikring og digitalisering
 • Formidling af praksisnære, byggefaglige problemstillinger og løsningsmuligheder – både mundtligt og skriftligt
 • Du får  viden om centrale teorier og metoder inden for logistik og procesoptimering, praksis for brug af formaliserede kontrakter og anden skriftlig kommunikation mellem byggesagens parter, byggerelateret jura og entrepriseret, økonomi, arbejdsmiljø samt kommunikation og samarbejde