Med akademiuddannelsen i byggekoordination får du kompetencer til at koordinere, optimere og lede byggeprojekter og -processer fra start til slut

Uddannelsen har blandt andet fokus på ledelse, samarbejde, planlægning, jura, økonomi og arbejdsmiljø.

Du får kompetencer inden for følgende områder:
  • Ledelse, planlægning og koordination
  • Juridiske og økomnomiske forholds betydning for byggeprocessen
  • Forståelse for arbejdsmiljø og produktivitet
  • Kvalitetsikring og digitalisering
  • Formidling af praksisnære, byggefaglige problemstillinger og løsningsmuligheder – både mundtligt og skriftligt
  • Du får  viden om centrale teorier og metoder inden for logistik og procesoptimering, praksis for brug af formaliserede kontrakter og anden skriftlig kommunikation mellem byggesagens parter, byggerelateret jura og entrepriseret, økonomi, arbejdsmiljø samt kommunikation og samarbejde.

Uddannelsen er målrettet dig, der er ansat i bygge- og anlægsbranchen og som ønsker at arbejde med byggekoordination og – ledelse. I det daglige kommer du til at fungere som bindeled mellem projektleder og byggepladsens udførende håndværkere.