Akademiuddannelsen i byggekoordination giver dig kompetencer til at koordinere, optimere og lede byggeprojekter og -processer fra start til slut.

Akademiuddannelse i Byggekoordination er for dig, der vil være leder for byggeprocessen og bindeleddet mellem håndværker og bygherre. Uddannelsen er målrettet ansatte i bygge- og anlægsbranchen, der ønsker at arbejde med byggekoordination og - ledelse. 
På akademiuddannelse i Byggekoordination arbejder vi med viden og værktøjer til ledelse, samarbejde, planlægning, jura, økonomi og arbejdsmiljø. Du får bl.a. viden om centrale teorier og metoder inden for logistik og procesoptimering, praksis for brug af formaliserede kontrakter og anden skriftlig kommunikation mellem byggesagens parter, byggerelateret jura og entrepriseret, økonomi, arbejdsmiljø samt kommunikation og samarbejde.

Gennem dit uddannelsesforløb lærer du at varetage opgaver som optimering af byggeprocessen vha. forskellige  planlægnings- og koordinationsmetoder, at foretage økonomiske risikovurderinger og logistikopgaver vedrørende styring af både mandskab, materiel og materialer.

Du får kompetencer inden for følgende områder:
  • Ledelse, planlægning og koordination
  • Juridiske og økomnomiske forholds betydning for byggeprocessen
  • Forståelse for arbejdsmiljø og produktivitet
  • Kvalitetsikring og digitalisering
  • Formidling af praksisnære, byggefaglige problemstillinger og løsningsmuligheder – både mundtligt og skriftligt
  • Du får  viden om centrale teorier og metoder inden for logistik og procesoptimering, praksis for brug af formaliserede kontrakter og anden skriftlig kommunikation mellem byggesagens parter, byggerelateret jura og entrepriseret, økonomi, arbejdsmiljø samt kommunikation og samarbejde