Akademiuddannelsen i Retail styrker både dine personlige og faglige kompetencer til at drive forretning og lede medarbejdere.

Tag en akademiuddannelse i retail

Akademiuddannelsen i Retail er for både ledere, mellemledere og medarbejdere på kædekontorer, og er en attraktiv uddannelse for dig, der vil udvikle dig som leder i detailhandlen. 
På akademiuddannelsen i Retail arbejder vi konceptstyring, salg og indkøb til butiksoptimering, kommunikation og det personlige lederskab. driftsoptimering, indkøb, salg- og situationsbestemt ledelse inden for detailområdet. I alle fag er der fokus på detailvirksomhedens arbejdsområde.

Akademiuddannelsen i Retail ruster dig til at arbejde målrettet med konceptstyring og ledelse inden for detailområdet. Du får redskaber til at analysere målgrupper og markedsudvikling i en branche, som er præget af hård konkurrence. Men du bliver også klædt på til at tage ansvar for ledelsesopgaver som kommunikation og coaching.

Styrk dine faglige og personlige kompetencer

Med en akademiuddannelse i Retail kan du udvikler, fortolker og formidler virksomhedens mål og strategier samt at skabe værdi for kunderne, som i sidste ende skaber bedre resultater på butikkens bundlinje.

Du bliver en bedre leder og får analytiske redskaber til at forstå, styrke og håndtere udfordringer i detailhandelsvirksomheder og detailkæder.

Opnå vigtige kompetencer

Med en au i retail står du stærkt til at kunne arbejde inden for detailhandel, adskille din arbejdsplads fra konkurrenterne, arbejde målrettet med  konceptstyrin og ledelse.

Efter endt uddannelse kan du:

  • arbejde med virksomhedens tværgående problemstillinger og opstille konkrete handle- og løsningsforslag
  • anvende relevant teori og modeller på praktiske og konkrete arbejdsopgaver i detailhandlen
  • sikre din strategi ved hjælp af redskaber som konceptstyring og god ledelse
  • uddannelsen giver - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx Diplom i Ledelse.

Sådan er uddannelsen opbygget

Akademiuddannelsen i retail er en videregående voksenuddannelse som tages på deltid mens du er i job. 

Du kan opbygge din au retail uddannelse helt efter dine ønsker og i dit eget tempo. Typisk varer en hel uddannelse 3 år. 

Du kan tage en hel uddannelse retail au, eller du kan anvende enkelte akademifag som selvstændige opkvalificeringskurser. Der intet krav om, at når du først er startet, skal du fortsætte.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.