Stå stærkt og få forbedret dine karrieremuligheder. Med en international diplomuddannelse i Shipping vil du blive fagligt opdateret og kunne begå dig blandt de bedste.

  Uddannelsen er en retning på den merkantile diplomuddannelse.

Vil du stå stærkere i shippingbranchen? Med stor international konkurrence er det i dag vigtigere end nogensinde at være fagligt opdateret for at kunne begå sig blandt de bedste. Med en international diplomuddannelse i shipping vil du både stå stærkt og forbedre dine egne karrieremuligheder.

Diplomuddannelsen i Shipping sætter dine erfaringer fra shippingbranchen ind i en faglig kontekst. Uddannelsen klæder dig desuden på med helt ny viden, som du kan overføre direkte til dit daglige arbejde.