Med stor international konkurrence er det i dag vigtigere end nogensinde at være fagligt opdateret for at kunne begå sig blandt de bedste

Med en international diplomuddannelse i shipping vil du både stå stærkt og forbedre dine egne karrieremuligheder.

Diplomuddannelsen i Shipping sætter dine erfaringer fra shippingbranchen ind i en faglig kontekst. Uddannelsen klæder dig desuden på med helt ny viden, som du kan overføre direkte til dit daglige arbejde. Herudover kvalificerer uddannelsen dig til efterfølgende at læse en MBA i shipping.

INTERNATIONALE KOMPETENCER

Indholdet på uddannelsen giver dig en større forståelse for shippingbranchen – herunder strategiske overvejelser, så du effektivt kan planlægge og lede shippingoperationer. Du forbedrer din kultur- og værdiforståelse på tværs af landegrænser, og du får en klar forståelse for, hvordan den nationale og internationale økonomiske udvikling påvirker shippingbranchens.

Uddannelsen har længe været efterspurgt af branchen og blev derfor udviklet i samarbejde med Den Danske Maritime Fond, Danish Shipbrokers’ Association samt shipping branchen.

STOR FLEKSIBILITET MED FYSISK OG ONLINE UNDERVISNING

Til hvert fagmodul bliver du tilbudt et opstartsseminar, hvor der er fysisk undervisning. Resten af undervisningen i det enkelte modul foregår over internettet, hvilket gør uddannelsen optimal i en travl hverdag. Den online undervisning giver dig mulighed for at kommunikere og diskutere med andre studerende.

Uddannelse hos SmartAcademy

Hos  Smart Academy er vi meget optaget af, at din læring forankres i din arbejdsliv. Det gør vi ved at præsentere den mest relevante viden på et højt teoretisk og fagligt niveau og med en meget praksisnær tilgang. Akademiuddannelsen Shipping udbyder vi f.eks. i samarbejde med Danske Speditører. Det betyder, at du i uddannelsen arbejder med dine egne problemstillinger. Underviserne inddrager både dine, dine medstuderendes og andres praktiske cases i undervisningen.

Akademiuddannelsen Shipping er en anerkendt, kompetencegivende uddannelse.

Uddannelsen afvikles i samarbejde med  Danmarks Skibsmæglerforening.