Vil du udvide dine programmeringskompetencer? På faget Avanceret programmering lærer du at anvende designmønstre, lagdelte arkitekturer, algoritmer og datastrukturer.

Introduktion

På Avanceret programmering videreudvikler du de færdigheder, som du fik på Videregående programmering. Vi fokuserer på fundamentale algoritmer og datastrukturer, så du kan benytte det valgte sprogs programbiblioteker.

Vi fokuserer bl.a. på

  • hvordan du anvender mønstre og skabeloner i programudvikling
  • hvordan du bruger regulære udtryk og tilstandsmaskiner
  • områder indenfor objektorienterede designmønstre, grafer og grafalgoritmer, API'er og frameworks, samt softwarearkitekturer

Relevans

Faget er relevant for dig, der som programmør gerne vil kunne indgå i udviklings- og vedligeholdelsesprojekter, samt have aktuelle programmeringssprog og udviklingsværktøjer for øje.

Udbytte

Med faget bliver du i stand til at

  • anvende programbiblioteker tilknyttet det valgte programmeringssprog
  • benytte programmeringssprog til realisering af abstrakte algoritmer, skabeloner, mønstre, abstraktioner og datastrukturer
  • indgå som en kompetent programmør i udviklings- og vedligeholdelsesprojekter, og til at holde dig opdateret på aktuelle programmeringssprog og udviklingsværktøjer

Praktisk

Det anbefales at du tager Videregående programmering forud for dette fag.

På Avanceret programmering får du fleksibiliteten til selv at bestemme når og hvor du vil studere. Faget tager udgangspunkt i dine problemstillinger og erfaringer, så du straks kan bruge din nye viden i dit professionelle virke.