Positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse

Hvad er positivlisten for ledige?

Positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse består af kurser og uddannelsesforløb inden for forskellige erhvervsområder. Du har mulighed for at deltage i kurserne og uddannelserne, når du som ledig modtager dagpenge og er godkendt til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Formålet er at øge dine muligheder for at  et job.

Få seks ugers betalt jobrettet uddannelsesforløb

Når du er ledig, kan du deltage i jobrettet uddannelse i op til 6 uger. Du kan som hovedregel få jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger. Det er dit jobcenter eller din a-kasse som bevilliger og betaler dit kursus fra positivlisten.

Det kræver dog, at forløbet er på en af de to positivlister.

Hvad er kravene 

Seks ugers jobrettet uddannelse gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. 

Hvordan søger du om jobrettet uddannelsesforløb?

Hvis du vil søge om seks ugers jobrettet uddannelse, skal du henvende dig til dit jobcenter eller a-kasse, som kan vejlede dig om dine muligheder.

A-kasserne træffer afgørelse om ret til seks ugers jobrettet uddannelse. 

Hvilke kurser kan jeg tage fra positivlisten

Smart Academy tilbyder kompetencegivende uddannelser på akademiniveau for ledige, som alle er skræddersyet til dig som ledig, og alle er godkendte forløb fra postivlisten. Dvs. alle uddannelser/kurser er godkendt af ministeriet.

Du kan læse mere om Seks ugers jobrettet uddannelse hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.


Nedenfor kan du se, hvilke godkendte uddannelser vi udbyder, og som du har mulighed for at få bevilliget, hvis du opfylder kravene til jobrettet uddannelse.