Diplomuddannelse i Økonomi og regnskab styrker din profil væsentligt inden for regnskabsvæsen og økonomisk styring, så du kan varetage opgaver af mere kompleks karakter fortrinsvis i den private sektor.

  Uddannelsen er en retning på den merkantile diplomuddannelse.

Styrk din profil med diplom i økonomi

Diplomuddannelsen i Økonomi og regnskab er attraktiv for dig, der arbejder med eller ønsker at arbejde med økonomistyring og regnskab på et højere niveau indenfor små og mellemstore virksomheder, revision eller finansielle virksomheder.
På diplomuddannelsen i Økonomi og regnskab får du styrket dine kompetencer inden for økonomi og regnskab, og du lærer at arbejde professionelt med økonomisk analyse, rådgivning om en virksomheds optimale finansieringssammensætning og udarbejdelse af regnskaber og budgetter.

Du får ikke alene styrket dine generelle kompetencer inden for økonomi og regnskab på diplomuddannelsen i Økonomi og regnskab, men gennem din prioritering af valgmoduler får du også styrket dine specifikke kompetencer i forhold til virksomhedens strategiske mål.

Mange af uddannelsens fag foregår online, hvorfor studiet er så fleksibelt at du kan tilrettelægge din videreuddannelse så det passer bedst ind i din hverdag.