Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling styrker dine kompetencer inden for kommunikation og formidling på et strategisk plan. Bliv klædt på til, at arbejde endnu mere fokuseret med kommunikation og formidling.

Hvorfor læse kommunikation og formidling?

Tag en deltidsuddannelse der stiller dig stærkere og forbedre dine egne karrieremuligheder. Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling klæder dig på til at anvende modeller og værktøjer til at arbejde med kommunikation og formidling på strategisk plan og i praksis. 

På akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling arbejder vi med udarbejdelse af en kommunikationsstrategi, der følger virksomhedens overordnede strategier. Desuden får du redskaber til at formidle et budskab målrettet. Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med både intern og ekstern kommunikation. Du lærer derfor også om mål og målgrupper og bliver i stand til at træffe valg i forhold til medier – trykte som digitale.

Du får indblik i strategiske virksomhedsmål og -værdier og lærer, hvordan du fremadrettet arbejde med at brande virksomheder. Du kan også beskæftige dig med sociale medier og online kommunikation.

Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med kommunikation, formidling og fundraising, fx som kommunikationsmedarbejder, medierådgiver, webredaktør eller fundraiser.

Sådan er uddannelsen opbygget

Du vil med en fuld akademiuddannelse i Kommunikation og Formidling få redskaberne til at imødekomme fremtidens behov inden for udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for kommunikation og formidling samt forskellige formidlingsformer – analogt som digitalt.

og består af to obligatoriske fagmoduler

  • Kommunikation i praksis
  • Strategisk kommunikation

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du kan tage en hel uddannelse, et eller flere enkeltstående fag eller selv sammensætte det forløb, der bedst matcher dine ønsker og behov.