Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling styrker dine kompetencer inden for kommunikation og formidling på et strategisk plan. Bliv klædt på til, at arbejde endnu mere fokuseret med kommunikation og formidling.

Styrk dine kommunikative kompetencer

Styrk dine kommunikative kompetencer og skab rum for involverende og produktive dialoger i din organisation. Kom videre med en akademiuddannelse i kommunikation og opgraderet dine kommunikative kompetencer.
Vi lever i en tid med konstant udvikling og forandring – og det gælder især for kommunikation og marketing. Det kan være krævende at følge med i de seneste digtale udviklinger samtidig med, at de daglige opgaver også skal udføres. Men bare rolig! Med en kommunikationsuddannelse (au) kan du blive opdateret på aktulle emner inden for online kommunikation, sociale medier, præsentationsteknik og de seneste marketing trends.

Tag en AU i kommunikation og formidling

Tag en deltidsuddannelse der stiller dig stærkere og forbedre dine karrieremuligheder. Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling klæder dig på til at anvende modeller og værktøjer til at arbejde med kommunikation og formidling på strategisk plan og i praksis. 

På akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling arbejder vi med udarbejdelse af en kommunikationsstrategi, der følger virksomhedens overordnede strategier. Desuden får du redskaber til at formidle et budskab målrettet. Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med både intern og ekstern kommunikation. Du lærer derfor også om mål og målgrupper og bliver i stand til at træffe valg i forhold til medier – trykte som digitale.

Du får indblik i strategiske virksomhedsmål og -værdier og lærer, hvordan du fremadrettet arbejde med at brande virksomheder. Du kan også beskæftige dig med sociale medier og online kommunikation.

Værd at vide om kommunikation og formidling

Du vil med en fuld akademiuddannelse i Kommunikation og Formidling få redskaberne til at imødekomme fremtidens behov inden for udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for kommunikation og formidling samt forskellige formidlingsformer – analogt som digitalt.

Uddannelsen består af to obligatoriske fagmoduler;

  • Kommunikation i praksis
  • Strategisk kommunikation

samt en række valgfag som du kan sammensætte, så dine passer til dine karrreiredrømme. 

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du kan tage en hel uddannelse, et eller flere enkeltstående fag eller selv sammensætte det forløb, der bedst matcher dine ønsker og behov.

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med kommunikation, formidling og fundraising, fx som kommunikationsmedarbejder, medierådgiver, webredaktør eller fundraiser.